Welkom op de site van de Vrienden van de Stad Franeker.

Onze Vereniging zet zich in voor het behoud van het bijzondere karakter van de Franeker binnenstad. Bij wijzigingen van het stadsbeeld door restauratie, nieuwbouw of verbouw wil de vereniging de spreekbuis zijn van de bevolking. Wij willen voorkomen dat de historische identiteit van onze stad wordt aangetast, zonder van Franeker een museumstad te willen maken.

De Vereniging wil constructief meepraten en meedenken. Op deze site vindt u verdere informatie over onze vereniging, haar doelstellingen en activiteiten. Daarnaast artikelen en foto's over onze mooie stad.
De vereniging werd op 12 januari 1989 opgericht.

Laatste nieuws:  de nieuwe franicker is uit!

Op erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing!


Onder deze titel is Heemschut met verschillende erfgoedorganisaties een petitie gestart tegen de voorgenomen bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget voor monumenten. Minister Bussemaker is voornemens de fiscale aftrek voor onderhoud en restauratie van particuliere rijksmonumenten af te schaffen. Daarvoor in de plaats komt een sobere subsidieregeling.

De maatregel treft vooral de eigenaren van woonhuizen. Zij krijgen direct met de negatieve gevolgen van de afschaffing van de fiscale aftrek te maken. Zij kunnen jaarlijks minder aan onderhoud besteden dan nu het geval is. Heemschut voorziet dat hierdoor de komende jaren het achterstallige onderhoud zal toenemen en het draagvlak voor de instandhouding van monumenten door particulieren afneemt. Immers: er zijn wel steeds meer lasten, zoals de instandhoudingsplicht in de nieuwe Erfgoedwet, maar minder lusten.

Steun de petitie!
Heemschut roept dan ook u als lid op om deze petitie te ondersteunen. Begin november wordt de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Om de petitie te ondertekenen, klik hier

of copieëer de link:
https://petities.nl/petitions/op-erfgoed-bezuinigen-een-monumentale-vergissing?locale=nl

 

 

De Orangerie  bevat na restauratie nu twee riante woningen.

 

Voorbeelden van het Franeker stadsschoon vindt u onder 'Mooi Franeker'.

Hierin vinden wij onze de motivering om ons in te zetten voor het behoud hiervan.

Want in het verleden zijn veel miskleunen begaan en die geven we ook weer, en wel onder
'Lelijk Franeker'.

Ook vandaag de dag zijn er nog steeds bedreigingen.
 
Wij  hebben de ANBI-status, als culturele instelling. Dus kan uw gift worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, en wordt daarbij verhoogd met 25%. (RSIN nummer 814696855). Dus een gift van bijv. 50 euro wordt afgetrokken als 63 euro.
Het banknummer is: Regiobank (NL 53 RBRB 0828 905 789
Gegevens van de ANBI status: 

 Wij geven jaarlijks het blad 'Franicker' uit. Een blad waarin de historie van Franeker centraal staat. Inhoud van oudere nummers zullen op een later tijdstip ook op de deze site te vinden zijn, maar zullen dan alleen toegankelijk voor leden zijn. Dat laatste geldt ook voor de verslagen van de bestuurs- en ledenvergaderingen.

Het lidmaatschap van onze vereniging kost slechts 12,50 euro per jaar. Een abonnement op ons blad is daarbij inbegrepen.

Wilt meer informatie, wilt u lid worden of bent u al lid en wilt u uw gegevens aanpassen? Dit kan door kontact op te nemen met onze secretaris: secretaris@vriendenfraneker.nl
Ook voor het doorgeven van uw E-mailadres; dit bespaart ons portokosten!

Wij hopen dat u veel plezier aan deze website zult beleven.

Het bestuur


Terug naar boven.