Welkom op de site van de Vrienden van de Stad Franeker.

Onze Vereniging zet zich in voor het behoud van het bijzondere karakter van de Franeker binnenstad. Bij wijzigingen van het stadsbeeld door restauratie, nieuwbouw of verbouw wil de vereniging de spreekbuis zijn van de bevolking. Wij willen voorkomen dat de historische identiteit van onze stad wordt aangetast, zonder van Franeker een museumstad te willen maken.

De Vereniging wil constructief meepraten en meedenken. Op deze site vindt u verdere informatie over onze vereniging, haar doelstellingen en activiteiten. Daarnaast artikelen en foto's over onze mooie stad.
De vereniging werd op 12 januari 1989 opgericht.


 
De Orangerie bevat na restauratie nu twee riante woningen.

 Wij geven jaarlijks het blad 'Franicker' uit. Een blad waarin de historie van Franeker centraal staat.  Een abonnement op ons blad is inbegrepen bij de prijs van het lidmaatschap.

LID WORDEN?
Het lidmaatschap van onze vereniging kost slechts 15.00 euro per jaar.
U kunt zich opgeven door kontact op te nemen met onze secretaris: secretaris@vriendenfraneker.nl

Bent u al lid  dan kunt u op dezelfde wijze uw gegevens aanpassen of uw E-mailadres doorgeven; dit bespaart ons portokosten!

Wij hebben de ANBI-status, als culturele installing. Dus kan uw gift worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, en wordt daarbij verhoogd met 25%. (RSIN nummer 814696855). Dus een gift van bijv. 50 euro wordt afgetrokken als 63 euro.
Het banknummer is: Regiobank (NL 53 RBRB 0828 905 789
Gegevens van de ANBI status: 

 


Doorkijkje naar Voorstraat met Hotel De Valk


Voorbeelden van het Franeker stadsschoon vindt u onder 
 Mooi Franeker.

Hierin vinden wij onze de motivering om ons in te zetten voor het behoud hiervan. 

Want in het verleden zijn veel miskleunen begaan en die geven we ook weer, en wel onder Lelijk Franeker

Ook vandaag de dag zijn er nog steeds bedreigingen en hoe we daar op inspelen leest u onder "Doelstelling".


HISTORIE VAN PANDEN en hun BEWONERS

 Van de panden in de Binnenstad is door Henk Kreger een overzicht gemaakt van de bouwgeschiedenis en van de bewoners. 
Deze was per straat geplaatst op zijn website Feiten over de Franeker geschiedenis!: http://kaldadel.nl/
Helaas is door het overlijden van Henk deze pagina niet meer bereikbaar.
Maar de nieuwe website die nu door Arjo Hillebrand en Gerard van der Heide wordt ontwikkeld zal deze en nog veel meer informatie gaan bevatten.
 

Arjo Hillebrand maakte ook de pagina: FRANEKER FILM ARCHIEF met films over Franeker:

https://www.youtube.com/channel/UCXvbXOPGLyHHA-Sm8auhRYw

 
Voor wie op internet ervaringen en foto's over Franeker wil delen verwijzen we naar de Facebookpagina's:
Friends of Frjentsjer en Oud Franeker.

GEVELSTENEN

Voor een inventarisatie van de gevelstenen, niet alleen in Franeker maar voor heel Nederland, kunt u terecht op de volgende website: http://www.gevelstenen.net.

 
Wij hopen dat u veel plezier aan deze website zult beleven.

Het bestuur

 Tip: Lezing door Aly van der Mark, De tuinen van Vlaskamp.

  23  oktober in de Rank

Terug naar boven.