Lopende zaken

 

Beschermd Stadsgezicht Bloemketerp

 • Nieuwbouw van scholen op Bloemketerp is van de baan.

  Na de uitbreiding van de parkeerplaats door de komst van de supermarkten ligt een nieuwe aanslag op dit unieke gebied op de loer.

  Opvallend is dat de Gemeente sinds de vaststelling van het Beschermd Stadsgezicht steeds heeft herhaald dat het open karakter van het gebied behouden moet blijven. In de Nota van Uitgangspunten voor het Bestemmingsplan staat zelfs dat de zichtas versterk kan worden door het verwijderen van meer groen.

  Hoewel het bij de komst van de supermarkten duidelijk was dat de lokatie eigenlijk te klein was blijft de gemeente herhalen dat dit de plaats is voor toekomstige uitbreiding van het aantal supermarkten.


   Geuzengat in Franeker bolwerk in gebruik genomen


  De Vrienden van de stad Franeker heeft het fameuze Geuzengat in het Noorderbolwerk in ere hersteld. Hierdoor is een klein stukje van de stadsgeschiedenis weer zichtbaar gemaakt.

   
  Sluippoortje

   Zeker is dat het Geuzengat uit de 80-jarige oorlog dateert; het was een kleine doorgang in het Noorderbolwerk, indertijd een verdedigingswal. Als de stadspoorten gesloten waren konden de stadsbewoners ongezien door dit sluippoortje vanaf de waterkant de stad binnenkomen en evenzo ongemerkt de stad verlaten. Niet zeker is wat de functie is van de onderaardse gangen die parallel onder het bolwerk lopen. Menvermoedt dat het opslagplaatsen waren voor wapens en munitie of andere goederen. Er zijn ook theorieën dat de gangen dienst deden als vluchtroutes.γ€€ Hier moet nog onderzoek naar worden verricht.γ€€

  Hoe ziet het Geuzengat eruit? Aan de tuinzijde van de familie Baanstra bevindt zich een poort die toegang geeft tot een klein gangenstelsel binnenin het bolwerk, dat ook verder leidt richting waterkant. Sinds jaar en dag was deze doorgang gesloten omdat het is volgestort met aarde.

  γ€€De Vereniging Vrienden van de Stad Franeker die zich inzet voor het behoud van het bijzondere karakter van de Franeker binnenstad, heeft

   het initiatief genomen om het Geuzengat - van de tuin tot het water - weer open te leggen en het metselwerk te herstellen. De Stichting Franeker Stadsschoon heeft  een financiële bijdrage verleend.
.