Welkom op de site van de Vrienden van de Stad Franeker.

Onze Vereniging zet zich in voor het behoud van het bijzondere karakter van de Franeker binnenstad. Bij wijzigingen van het stadsbeeld door restauratie, nieuwbouw of verbouw wil de vereniging de spreekbuis zijn van de bevolking. Wij willen voorkomen dat de historische identiteit van onze stad wordt aangetast, zonder van Franeker een museumstad te willen maken.

De Vereniging wil constructief meepraten en meedenken. Op deze site vindt u verdere informatie over onze vereniging, haar doelstellingen en activiteiten. Daarnaast artikelen en foto's over onze mooie stad.
De vereniging werd op 12 januari 1989 opgericht.


 
De Orangerie bevat na restauratie nu twee riante woningen.

Wij geven jaarlijks het blad 'Franicker' uit. Een blad waarin de historie van Franeker centraal staat.  Een abonnement op ons blad is inbegrepen bij de prijs van het lidmaatschap.

LID WORDEN?
Het lidmaatschap van onze vereniging kost slechts 15.00 euro per jaar.
U kunt zich opgeven door kontact op te nemen met onze secretaris: secretaris@vriendenfraneker.nl

Bent u al lid  dan kunt u op dezelfde wijze uw gegevens aanpassen of uw E-mailadres doorgeven; dit bespaart ons portokosten!

Wij hebben de ANBI-status, als culturele instelling. Dus kan uw gift worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, en wordt daarbij verhoogd met 25%. (RSIN nummer 814696855). Dus een gift van bijv. 50 euro wordt afgetrokken als 63 euro.
Het banknummer is: Regiobank NL53 RBRB 0828 905 789

Bescherming persoonsgegevens:
Klik voor ons privacybeleid en voor de gegevens van de ANBI-status op onderstaande link:  ANBI status: 


 


Doorkijkje naar Voorstraat met Hotel De Valk


Voorbeelden van het Franeker stadsschoon vindt u onder 
 Mooi Franeker.

Hierin vinden wij onze de motivering om ons in te zetten voor het behoud hiervan. 

Want in het verleden zijn veel miskleunen begaan en die geven we ook weer, en wel onder Lelijk Franeker

Ook vandaag de dag zijn er nog steeds bedreigingen en hoe we daar op inspelen leest u onder "Doelstelling".


HISTORIE VAN PANDEN en hun BEWONERS
Onze werkgroep Historisch Centrum Franeker (HCF) is bezig een website op te zetten met informatie over Franeker en haar bewoners met als motto:

WIE WOONDE WAAR WANNEER. 

De basis is de verzameling van Gerard van der Heide, aangevuld met die van Henk Kreger en Roelof Bergema.
We zijn erg geïnteresseerd in foto's en verhalen van bewoners en hun panden.
Ter zijner tijd zal zitting worden gehouden in het Stadhuis waar informatie kan worden verkregen en waar men foto's en ander materiaal beschikbaar kan stellen of kan laten inscannen.

Wie materiaal heeft of een bijdrage wil leveren is nu ook al welkom bij Arjo Hillebrand en Anne van der Laan.

INTERNET

Arjo Hillebrand maakte de pagina: FRANEKER FILM ARCHIEF met films over Franeker:

https://www.youtube.com/channel/UCXvbXOPGLyHHA-Sm8auhRYw

Voor wie op internet ervaringen en foto's over Franeker wil delen verwijzen we naar de Facebookpagina's:
Friends of Frjentsjer en Oud Franeker.WAADHOEKE
In onze nieuwe gemeente is mede door onze vereniging een ontmoetingsdag georganiseerd op 23 maart 2018.

"Wie zijn verleden niet kent, heeft geen identiteit"

Cultuurhistorische dag Waadhoeke groot succes

"Wij binne groats met deuze opkomst foor ‘e kultuurhistorise dâg", zei wethouder Cultuur van de gemeente Waadhoeke, Jan Dijkstra, in zijn Bildtse openingswoord bij de Cultuurhistorische dag Waadhoeke in de Groate Kerk in St.-Jacobiparochie. 36 cultuurhistorische organisaties uit de hele gemeente waren aanwezig op deze dag met een informatiemarkt en interessante lezingen.

 Samen sta je sterker

Dijkstra was vol lof over de organisatie van deze dag. "Jullie zijn de eersten die vanuit ‘de mienskip’ dit in Waadhoeke voor elkaar krijgen, zei hij tegen mede-organisator Bildts Aigene." De organiserende werkgroep bestond naast Bildts Aigene uit Museum Martena, Vrienden van Franeker, Documentatie Menaam en Stifting ArgHis Littenseradiel. Dijkstra benadrukte het belang van het documenteren van de historie van plaatsen, streken en straten. "Wie zijn verleden niet kent, heeft geen identiteit", zei Dijkstra in zijn openingswoord.

 Ook wethouders van de gemeente Waadhoeke, Haarsma en Tol waren aanwezig. Ze spraken met veel vertegenwoordigers van de organisaties en woonden een lezing bij. "Een mooi initiatief, goede verbindingen en contacten, daar hebben we behoefte aan in Waadhoeke", aldus de wethouders.

Kennis delen

Tijdens de lunch was er tijd om met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Het gebruik van Facebook, het zoeken naar vrijwilligers, het maken van een website, vele onderwerpen passeerden de revue. De één heeft het al en de ander zoekt het nog, dus daar is veel hulp onderling mogelijk.

Ruim 100 bezoekers kwamen naar de Groate Kerk om de informatiemarkt te bezoeken en kennis te maken met de cultuurhistorische organisaties. Sommigen kwamen met foto’s waarop onbekende gebouwen of personen. Met alle kennis van de lokale historie moet het zeker mogelijk zijn om erachter te komen wie of wat is afgebeeld op oude foto’s.

Ook de 3 lezingen werden goed bezocht: rond de 60 toehoorders woonden de drie interessante lezingen bij: Bert Looper (Tresoar) vertelde over de Friese identiteit, Nanna Hilton (RUG) hield een verhaal over haar onderzoek naar de streekgebonden uitspraak van de Friese taal en Johan Nicolay (RUG) vertelde over zijn archeologisch onderzoek in het gebied dat grofweg de nieuwe gemeente Waadhoeke beslaat.

Verleden, heden, toekomst

De organiserende werkgroep bracht een boekje ‘Verleden, heden, toekomst’ uit met daarin de cultuurhistorische organisaties in de gemeente Waadhoeke. Dit boekje is voor geïnteresseerden te koop voor € 2,-- (excl. verzendkosten). U kunt het aanvragen via info@bildtsaigene.nl.

DE MOUTERIJ
Onze vereniging heeft samen met de Stichting Beheer Kerkgebouw Gedoopte Christenen een nieuwe stichting opgericht die het "Bolwerkkerkje" heeft laten restaureren.
Het zal als "De Mouterij" beschikbaar zijn voor culturele doeleinden.

GEVELSTENEN
Voor een inventarisatie van de gevelstenen, niet alleen in Franeker maar voor heel Nederland, kunt u terecht op de volgende website: http://www.gevelstenen.net. 

DISCLAIMER
Afbeeldingen die op deze site worden gepubliceerd zijn veelal afkomstig van ouder materiaal (ansichten e.d.) waarvan de rechthebbenden moeilijk te traceren zijn.
Vindt u desondanks dat de digitale beschikbaarheid van bepaalde afbeeldingen inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan ons doorgeven.
Wij nemen dan op korte termijn contact met u op.
Bij een gegronde klacht verwijderen we vanzelfsprekend het materiaal van de website.


 
Wij hopen dat u veel plezier aan deze website zult beleven.

Het bestuur

 Terug naar boven.