1.  Opmerkingen bij het artikel over gevelstenen van Willem Annema.

In dit artikel zoekt Willem Annema een verklaring voor het woord Reen op de gevelsteen. Hij veronderstelt daar dat er wellicht "er een" wordt bedoeld. 
Er is volgens mij een veel meer voor de hand liggende verklaring. 
In het eerste artikel over de stenen in nummer 10 vertelt hij dat Pier Hessels Dijkstra uit Rien kwam. Een oude variant van de naam Rien is Reen. In het dorp Rien/Reen stond indertijd de Reenstra State waar in de 16e en 17e eeuw de familie Reenstra, (ook wel Rheen, Rheenstra of Reen genoemd). In die tijd was Rien/Reen nog geen dorp, maar hoorde het onder Lutkewierum. 
Ik denk dus dat er op de steen staat: "so waar het Reen" of wel "alsof het in Rien" was. 
Blijft natuurlijk de vraag wat "na de Pels" betekent. 

Met vriendelijke groet, 
Simon Jansons, 
Buitenpost


2. Op pagina 11 staat een foto van een kruidenierswinkel. Deze stond echter op de hoek Hoquart - Noord.