Lopende zaken

Voor het Dreeslaantje is een werkgroep ingesteld bestaande uit voornamelijk buurtbewoners, onze vereniging speelt daar geen rol in.

De nieuwbouw hoek Molensteeg/ Noorderbolwerk wordt wat ons betreft te hoog, echter zonder een derde laag was het niet lucratief voor de projectontwikkelaar. Het pand voldoet wel aan de eisen van welstand. Getracht wordt om het er acceptabel uit te laten zien en de hoogte te verstoppen achter een rij lage huizen ervóór. Kennelijk zijn er geen bezwaren geweest van omwonenden.

Er komt een uitbreiding van bedrijven aan de Prins Hendrikkade op de groene, open plaats tegenover de Zuiderkade. Het weghalen van de bocht in het kanaal geeft daar mogelijkheden voor. Initieel zou het gaan om een strakke, dichte wand maar er komen nieuwe tekeningen. We houden een vinger aan de pols. Het project is te groot om een procedure te starten. (Rollingswier heeft een nieuwe loods laten bouwen maar dat is niet waar het hier om gaat.)

We willen werk maken van een verlichtingsplan: er is nu een wirwar aan straatlampen, dat kan beter.